You are here: Home - Vybrali sme si kvalitu ako naše poslanie

Vybrali sme si kvalitu ako naše poslanie

Kvalita

Už od počiatku sa zameriavame predovšetkým na tri ciele: Na kvalitu samotného návrhu diela , kvalitu výrobného procesu a kvalitu služby ako celku, s dôrazom na spätnú väzbu zákazníka. Sme si vedomí, že v dnešnej komplikovanej dobe už nestačí mať iba samotné výrobné schopnosti. Je nutné, aby každý pracovník bol vyškolený pre poctivú, na detail zameranú prácu, ktorej efektom má byť výnimočný produkt, tak aby ho náš zákazník vedel s radosťou užívať dlhé roky.

Všetky výrobky ADOMA sú starostlivo projektované, podrobované skúškam a testom pre zabezpečenie ich bezchybnej funkčnosti. Vo všetkých fázach, od výberu surovín, cez jednotlivé úseky výroby až po chvíle osadenia nábytku u zákazníka, sú priebežne vykonávané presné a prísne kontroly so zámerom ponúknuť najlepší produkt a najlepšie služby. Účelom je dodať vysoko kvalitný výrobok, a zaistenie dlhodobej spokojnosti zákazníka.

Mnohoročné úspešné pôsobenie v segmente kuchynského nábytku, naša stabilita a rast je dôkazom správnosti tejto filozofie.

Back to top