You are here: Home - Služby - Zameranie u zákazníka a projekt inštalácií

Zameranie u zákazníka a projekt inštalácií

sl_zameranie

Hneď po podpise zmluvy o dielo prevedieme odborné zameranie a technické posúdenie priestorov v ktorých sa bude realizovať nová kuchyňa. Následne spracujeme projekt rozmiestnenia inštalácii, tak aby mal zákazník technický podklad pre realizáciu nevyhnutnej stavebno-inštalačnej prípravy pre samotnú montáž kuchynskej zostavy.

Back to top