You are here: Home - Služby - Montáž

Montáž

sl_montaz

Táto služba vysokej kvality vám zaručí, že váš nový nábytok bude zmontovaný profesionálnym tímom našich montážnikov. A to vrátane odborného pripojenia spotrebičov na média t.j. vodu, odpad ,elektrinu resp.plyn, ako aj certifikovaného osadenia domácich elektrospotrebičov. Po ukončení prác sa interiér odovzdá zákazníkovi uprataný, vrátane odvozu odpadu a ekologickej likvidácie obalov.

Back to top